Skip to main content
关注本站
【名家专业书法课程大全】价值超10万,书法学习必备(不断更新,全部免费学习)
 首页 » 历史名家书法作品 » 宋代书法

字帖|米芾《元日帖》高清字库版

2019年11月23日 18:57:451110人参与0

《元日帖》是北宋书法家、画家、书画理论家米芾作品,系其草书九帖之三,高25.2厘米,宽40.5厘米,约书于1099年(宋元符二年)。此帖的大多草字写法直取晋人,用笔亦有晋人特征。整幅作品用笔迅疾,腕力沉雄,既速且劲,跌宕生姿,线条粗细的变化对比强烈,笔势连绵,气势逼人,性情迸发。藏日本大阪市立美术馆。

明代人都穆跋《元日帖》云:“翁此卷尝入绍兴秘府,后有其子元晖题识,盖海岳平生得意书也。其中登海岱楼诗一首,下小字注云:‘三四次写,间有一两字好,信书亦一难事。’夫海岳书,可谓入晋人之室。”

【1】元日明窗焚香,西北向吾友,其永怀可知。展《文皇大令》阅,不及他

【2】书。临写数本不成,信真者在前,气焰慑人也。有暇作谱,发一

【3】笑于事外。新岁勿招口业,佳。别有何得?泗戎东下未?已有书至彼,俟之。

【4】元日明窗焚香,西北向吾友,其永怀可知。展《文皇大令》阅,不及他书。临写数本不成,信真者在前,气焰慑人也。有暇作谱,发一笑于事外。新岁勿招口业,佳。别有何得?泗戎东下未?已有书至彼,俟之。

评论列表暂无评论
发表评论不会发表评论(点这里)
微信