Skip to main content
 首页 » 历史名家书法作品 » 隋唐书法

陈叔慎《梅发帖》

2022年06月03日 09:15:191487人参与0

陈长沙王陈叔慎《梅发帖》。据《陈史》,长沙王但有叔坚而无叔怀,其昆亦无此名,观帖尾作名处,疑是叔慎。叔慎,陈岳阳王也,盖摹传之变。

陈叔慎(572-589),字子敬,宣帝顼第十六子,母淳于姬。太建四年壬辰(572)生。善行书.笔画员整。少聪敏,善属文。太建十四年(582),立为岳阳王,其时年纪十一岁。陈后主至德四年(586年),拜侍中、智武将军、丹阳尹。后主爱文章,陈叔慎与衡阳王陈伯信、新蔡王陈叔齐等日夕陪侍,每应诏赋诗,常被赞赏。祯明元年(587年),出为使持节、都督湘、衡、桂、武四州诸军事、智武将军、湘州刺史。

【始】

【1】陈长沙王陈叔慎书;云须彻。吾既不司,此行极是。园中梅始

【2】发,既无工力治未花之与彻,今付此不多。叔怀答自足,何用此花。

【终】

评论列表暂无评论
发表评论不会发表评论(点这里)
微信